מכינת אור יהודה

פרק הזמן שבין השלמת לימודי התיכון והגיוס לצה"ל הוא תקופה קריטית בהתפתחותו של הנוער הישראלי. זוהי תקופה שבה נשאלות שאלות הנוגעות לזהות ומתגבשות החלטות מכריעות. בישראל מתקיימות תכניות חינוך קדם-צבאיות המאפשרות לבני נוער להתמודד עם שאלות אלה דרך שילוב של אורח חיים קהילתי, לימודי יהדות, מנהיגות ודמוקרטיה ופעילות חברתית ענפה.
 
העיר אור יהודה ממצבת עצמה בשנים האחרונות כעיר העוסקת בתקשורת. שתי מגמות תקשורת גדולות פועלות בשני בתי הספר התיכוניים המרכזיים. בעיר הוקמו אולפני תקשורת מהמתקדמים שקיימים. בנוסף, בשנה האחרונה, פועלת העיר להעביר את פסטיבל התקשורת של מגמות התקשורת בבתי הספר התיכוניים, מדימונה לאור יהודה. מסיבות אלה אך לא פחות חשוב, מעצם העובדה שמציאות ימינו, הטלביזיה, אינטרנט והסמארטפון, הן הטכנולוגיות השולטות, הוחלט לגייס את כלי התקשורת לטובת למידה משמעותית. התוכנית, מעמידה במרכזה למידה חוויתית באמצעות הפקת סרטים תעודיים (תחקיר,כתיבה, בימוי, צילום ועריכה), המטפחת תהליכי צמיחה והתפתחות דרך יצירה אישית שבבסיסה מפגש עם ה"אני", המשפחה והחברה.

מכינת "ארז" אור יהודה ההתחלה
 
בחודש אוגוסט האחרון, פתחה עמותת צימאון את המכינה הקדם צבאית עבור נוער אור יהודה והסביבה. ייחודה של המכינה טמון, בין היתר, בכך שמשתתפים בה בני נוער "נורמטיביים" מרקע סוציו-אקונומי ממוצע ובני נוער מרקעים סוציו-אקונומיים מורכבים יותר. בדרך זו, מעניקה המכינה למשתתפיה הזדמנות להכיר את קבוצת השווים להם משכבות אוכלוסייה שונות בחברה  מקרוב ובד בבד תומכת בבני נוער הזקוקים לכך.  
במהלך תקופת המכינה, ילמדו, אך בעיקר יחוו, בני הנוער את משמעות היות אדם ואזרח בחברה ובמדינה. מסלול המכינה יארך שבעה חודשים ויתמקד בחינוך למנהיגות, ערכיות, מורשת ואזרחות. כמובן שנשקוד גם על המשך פיתוח הכלי המרכזי, דהיינו, שפת התקשורת אותה נבקש לרתום לטובת המשימות העומדות בפנינו. 
לחזון זה הצטרפו שותפים משמעותיים; הסוכנות היהודית ועמותת 'אחרי', המביאים עמם ניסיון רב בניהול מכינות קדם-צבאיות ובהכנת הנוער לצבא. עיריית אור יהודה העמידה מבנה לטובת המכינה אותו שיפצנו והכשרנו לקלוט את המכיניסטים, שיפוץ שנעשה ברובו מתרומות של חברות ואנשים פרטיים.
למען הגשמת חזון זה, וכמי שמבינים כי חובתנו לעשות כל שביכולתנו על מנת לחבר את הנוער למדינה ולערכיה, ומתוך רצון לעצב אזרחי מדינה מחויבים, בעלי תחושת מסוגלות אישית, וקהילתית, רתמנו את הצבא כשותף טבעי למשימה וכך גם את עיריית אור יהודה הרואה בפתיחת מכינת קדם צבאית באור יהודה, חלק ממהלך חינוכי כולל אותו מגבשת העירייה בימים אלה.


www.erez-oy.com